Otázky a odpovědi.

Na to, na co se nejčastěji ptáte ohledně kurzů a techniky.

Co je to technika dvou bodů?

Techniku dvou bodů vymyslel americký chiropraktik Richard Bartlett.
V roce 1997 zažil Dr. Bartlett posun ve vnímání, který dal jeho životu zcela nový směr. Zjistil, že slabý dotek spojený s cíleným záměrem stačí na to, aby jeho klienti znovu nabyli fyzickou, mentální, a dokonce i duchovní rovnováhu. Výsledky byly zcela mimořádné – a stále se vzpírají klasické logice a fyzice. Avšak skvěle to vysvětluje kvantová fyzika. Od toho vznikl název kvantové léčení.

Kdo je Dr. Richard Bartlett?

Dr. Bartlett je autor metody Matrix Energetics a čerpá ze zdrojů kvantové fyziky a jeho cílem je poskytnout nástroje, naději a přímou a osobní transformaci komukoliv, kdo je otevřen novým vjemům. Tyto nástroje dokážou bez nadsázky přetvořit náš pohled na svět i způsob, jakým jej prožíváme. Všichni jsme totiž spolutvůrci své osobní reality, ať už si tuto roli vědomě zvolíme nebo ne.
Ale jednoduše řečeno… Do kvantového informačního pole vstupujeme právě díky rozšířenému stavu vědomí, jinak řečeno alfa stavu a jednoduché technice dvou bodů.  Kvantová vlna a její zhroucení umožňuje nahrání nového záměru do našeho kvantového informačního pole, našeho vědomí.

Co je to Matrix Energetics?

Je kniha a název kurzu Dr. Richarda Bartletta, který je celosvětovou ikonou kvantové terapie a kvantového léčení.  Zároveň je to název metody transformace/změny stávajícího stavu do nového stavu. Týká se to nejenom našeho zdraví, ale různých životních situací, které nám nevyhovují a chceme je změnit. Je to vlastně takový moderní úhel pohledu na duchovno a práci na sobě. Je to podle mne aktuálně nejúčinější technika na světě.

Co je to kvantová vlna?

Vynecháme fyzikální vysvětlivky a podíváme se na to z našeho pohledu léčení.
Na začátku je informace (myšlenka), která vytváří vibraci. A díky vibraci začíná okamžitý proces transformace, tvoření.  Formulovaný záměr vedený skrze rezonátor, kterým je naše srdce vyvolává změnu reality.

V závěru procesu dochází ke zhroucení kvantové vlny (jež je závislá na odpoutání pozornosti), velmi často se projevuje jako neschopnost ovládnout své tělo (jde o mikrosekundy) – nicméně tento jev může i nemusí být, každý toto zhroucení kvantové vlny může vnímat jinak (jde např. o podlomení kolen).

Vždy, když posíláte “kvantovou vlnu”, a děláte to ve svém životě pravidelně vždy, když jste v napětí, stresu, v silné emoci, zažíváte pocity radost nebo štěstí atd., tvoříte svojí realitu. Jde o to začít toto dělat vědomě.
Správně formulovaný záměr přepíše vždy původní vibraci a dochází ke změně reality.

Co je kvantové pole?

Jedná se o kvantové informační pole, energetický podklad, kde je zapsáno naprosto vše. Ano, úplně vše. Jedná se o prostor variant, kde jsou zapsané všechny varianty. Ať už ty, které se fyzicky reálně staly nebo i ty, které jsou nerealizované.
Je zde zapsáno vlastně vše kolem nás. Lidé, zvířata, rostliny, slova, myšlenky, emoce, pocity, různé scénáře všech paralelních situací. Někdo tomu říká morfické pole, někdo kompletní Vesmír. Já používám pojem Matrix, matice, předloha.  V tomto kvantovém poli reagují nejmenší částice na náš záměr.

Proč je důležitý záměr? Bez něj to nefunguje?

Záměr vás přeladí na jinou vibrační frekvenci podobně jako ladíte novou stanici na autorádiu.
Vy si volíte, kterou stanici chcete poslouchat a stejné je to i v životě. Vy si díky záměru dokážete přitáhnout do života na základě energetické rezonance to, na co se zaměříte.
Musíte si vybrat CO chcete. Pokud to nevíte, nemůžete nic dostat. Pokud myslíte a cítíte nepříjemné pocity a emoce, vaše myšlenky jsou destruktivní, na fyzické úrovni se začínají plnit.
Je to jednoduchý model, protože energie následuje pozornost. To, na co se zaměřujete, to k vám jde. Je to vlastně úžasný systém, který ale my lidé často využíváme “špatně”.

Jak to funguje?

Vše, nač dokážeme pomyslet, je v matrixu (kvantovém poli) k dispozici jako potenciál reality.
Do kvantového pole se dostanete přes rozšířený stav vědomí a pomocí techniky dvou bodů. Představte si prostor, kde je zapsáno vše, ve kterém si pomocí vstupu do tohoto pole můžete vybírat varianty, které jsou v souladu s vaším vnitřním nastavením. Takto teoreticky je to možná složité, ale když si to vyzkoušíte, zažijete pocit, že to vlastně děláte celý život, jen si to neuvědomujete, fungujete na autopilota. Cílem je tyto kroky dělat vědomě tak, jak vy sami chcete. A podle toho si vybírat varianty, které jsou pro vás ideální.

Co znamená Cesta Vnitřní Svobody?

Jak již z názvu vypovídá… vstupem do kurzu začnete novou cestu. Cesta za vnitřní svobodu, to znamená, že začnete vnímat sebe, své potřeby, dokážete se rozhodovat na základě svých pocitů, budete znát sami sebe. Vnitřní svoboda také znamená, že je člověk sám sebou.
V tomto stavu vnímáte jinak své okolí, hmotný svět. Cítíte se celiství a naplnění.
Je to cesta, která vás začne osvobozovat od různých nálepek, iluzí, které jste nabrali díky výchově, díky převzatým programům od svých rodičů, ve škole, od svých kamarádů. Tyto vzorce chování, které nejsou vaše, váš ovlivňují na podvědomé úrovni.

Naučím se to taky?

Ano. Naučí se to každý, kdo chce. Někdo během hodiny, někdo během odpoledne.
Záleží na tom, kolik pochybností v sobě máte. Ale jestliže už čtete tyto řádky, evidentně vás tato technika zajímá – a na této víře se dá velmi jednoduše stavět. Naučíte se nejenom techniku dvou bodů a využívat kvantovou vlnu, naučíte se pracovat se sebou, se svými blízkými, se zvířaty. Dokonce budete moci pracovat i na dálku, protože kvantové pole nezná čas ani vzdálenost.

Četl jsem spoustu knih o zákonu rezonance, proč je toto jiné?

Zákon rezonance funguje všem, bez výjimky. Plní se vám vždy to, co máte v sobě.
Vaše vnitřní nastavení (nitro) vždy předkládá ve fyzické realitě to, co si “žijete”.
Často díky podvědomí ani nevíme, co tam jako podklad skutečně máme, proto i když máme přání, záměr a cíl, neplní se. Na kurzech se učíme pracovat s tím, co opravdu uvnitř sebe máme za přesvědčení a ty měníme. Transformujeme naše vnímání, úhel pohledu tak, aby se začaly plnit věci, které chceme. Knihy nám radí, abychom si přáli a nechali to jen tak být. Ale díky emocím to často není jednoduché a přát si parkovací místo opravdu zvládá každý. Na to stačí kniha. Ale na větší věci, kterým dáváme důležitost, je už dobré umět prakticky pracovat sám se sebou, se svými záměry a pomocí kvantové vlny a umění zpracovávat si své programy, dokážeme dojít blíže k vytouženému výsledku.

Co má fyzika společného s mým štěstím?

Jak už bylo vysvětleno – na co zaměřuji pozornost a energeticky posiluji – toho se mi dostává (zhmotňuje se v mé realitě = kvantová fyzika). Bohužel díky výchově, škole, společnosti, která je spíše zákazová, jsme si vytvořily různé bloky a jedeme systémem… na tohle nemám, to si nemůžu dovolit, to není pro mě…
Je třeba se naučit zaměřovat pozornost směrem, který chceme, ne obráceně.

Musím před kurzem něco umět?

Nemusíte umět vůbec nic.
Je to účinná, univerzální, snadno osvojitelná a použitelná metoda.
Důležité je mít otevřené srdce k novým informacím a chtít na sobě pracovat.
Změnit svojí realitu.

Je kurz opravdu pro všechny?

Kurz Kvantování srdcem je vhodný pro všechny.
Kurz Cesta k vnitřní svobodě NENÍ vhodný pro lidi s psychiatrickou diagnózou a uživatele psychofarmak.

Proč kurz trvá dva dny? Není to málo?

Málo to není. Technika je jednoduchá, věci na sebe navazují. Celý víkend je z 90% praktický – vše si hned na sobě i druhých vyzkoušíte. Tím se budete hlouběji a hlouběji ponořovat do technik, které si zároveň v sobě budete ukotvovat. Mám ráda pragmatický přistup, ne balast okolo, proto některé kurzy jsou zbytečně natáhlé na více dní.

Proč navazující 10denní online kurz?

Pro lepší ukotvení a procvičování toho, co se na kurzu naučíte. Chci, abyste v životě opravdu zažili transformaci takové úrovně, která pro vás bude dostačující.
10 dní proto, aby to nebylo pro vás zdlouhavé, není potřeba více. Poté dovedete již sami nastavovat realitu tak, jak budete chtít.
Pokud bude cokoliv potřeba dovysvětlit, budete chtít sdílet, jsem vám i poté k dispozici.
Můžeme si napsat nebo zavolat.  A společně můžeme projet věci, ve kterých budete tápat.

Co je to EFT?

Je to zkratka z anglického názvu Emotional Freedom Techniques, jejímž autorem je americký inženýr Gary Craig. Všimněte si, jak Matrix Energetics,  tak i EFT vymysleli lidé, jenž byli (jsou) analyticky zaměření.
EFT je jednoduše energetická psychologie a slouží k odstranění omezujících přesvědčení a emocí, které nám způsobují potíže psychického i fyzického rázu. Lehounkými poklepy na předem stanovené akupresurní body na našem těle se uvolní traumata, která jsou v meridiánech uložená a dochází k okamžité úlevě od potíží.

Kolik kurzy stojí?

Dvoudenní kurz stojí 4400 Kč.

Pro Slovensko se přepočítává do EUR podle kurzu ČNB platného v době odeslání přihlášky.

Kde se kurzy pořádají? 

Je to různé. Ale nejčastěji Praha, Olomouc, Ostrava, Brno, Liberec.

Kontaktní formulář

Napište mi :-)

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?